Bỏ ngày tháng trên URL bài viết của blog blogger - NTLRUBY -->
Bỏ ngày tháng trên URL bài viết của blog blogger Bỏ ngày tháng trên URL bài viết của blog blogger
 • Bỏ ngày tháng trên URL bài viết của blog blogger


  Có một số bạn Blogger cảm thấy không thích với những liên kết cố định có chứa ngày tháng năm được Blogspot mặc định, và mong muốn bỏ nó đi để liên kết trông đẹp mắt hơn.
  Bỏ ngày tháng năm trong URL blogspot
  Trong bài viết này, mình chia sẽ với các bạn một cách đó là các bạn vào trang quản trị blogger->chỉnh sửa HTML rồi copy đoạn javascript bên dưới dán váo trước thẻ </body> hoặc </head>  lưu lại và kiểm tra thế là xong.

  Code:

  <!--bỏ ngày tháng trong URL-->
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
  //]]>
  </script>

  ***Lưu ý: nhược điểm

     - Thủ thuật này sẽ loại bỏ đi phần /tháng/năm/ trên URL bài viết cũng như chữ /p/ trên URL trang, nhưng không bỏ phần /search/label/ trên URL của nhãn.
     - Và thêm 1 bất tiện khác là các bạn chỉ có thể "share" bài viết trực tiếp từ Blog của mình lên mạng xã hội chứ không thể copy link dán qua các mạng xã hội được vì nó sẽ bị lỗi cập nhật hình ảnh bài viết.
  Trên thực tế link góc của Blog vẫn có /tháng/năm/ hay /p/ chỉ là khi load trang thì đoan mã  trên làm ẩn nó đi mà thôi, thế nên khi các bạn copy link không có /tháng/năm/ hay /p/ dán qua các trang mạng xã hội nó sẽ không lấy được thông tin từ Blog vì link đó hoàn toàn không đúng.


  Chúc các bạn thành công!
 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!