Code tạo form liên hệ đẹp cho blogspot - NTLRUBY -->
Code tạo form liên hệ đẹp cho blogspot Code tạo form liên hệ đẹp cho blogspot
 • Code tạo form liên hệ đẹp cho blogspot

     Một trang liên hệ hay một form liên hệ là một phần không thể thiếu của một Website, nhất là một Website kinh doanh càng rất cần. Với Website Blogspot, để tạo một form liên hệ thì rất đơn giản. Các bạn chỉ việc vào trang quản trị Blogger -> Bố cục -> thêm tiện ích Biểu mẫu liên hệ vậy là xong. Tuy nhiên Biểu mẫu liên hệ có sẵn của Blogger lại khá cứng nhắc, không đầy đủ thông tin cần truyền tải.
  Biểu mẫu liên hệ đẹp cho blogger
      Mẫu form này mình thiết kế dựa trên tiện ích Biểu mẫu liên hệ của Blogger vì mình không thích Google form cho lắm 😊.
     Các bạn xem qua tại CodePen của mình.

  Mẫu form liên hệ đẹp cho Blogspot:

     I - Đặt ở trang tĩnh:

     Cách tạo trang trong Blogger chắc hẳn các bạn ai cũng biết. Để tạo trang liên hệ như demo ở trên các bạn làm tuần tự như sau:
     1. Mẫu form liên hệ này mình sử dụng khá nhiều icon Font Awesome thế nên đầu tiên các bạn vào trang quản trị Blogger -> chủ đề -> chỉnh sửa HTML kiểm tra xem Template mình đã có thư viện Font Awesome chưa? Nếu chưa các bạn thêm link thư viện bên dưới vào trước thẻ </head> nhé.
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"/>
     2. Trở ra trang quản trị Blogger -> Trang -> Trang mới
  Đặt tên trang là "Liên hệ" hay gì tùy các bạn thích.
     3. Chuyển qua chế độ HTML và copy toàn bộ code bên dưới dán vào đó.

  <div class="khung" style="font-family:Arial, sans-serif;">

  <!--phần thông tin liên hệ-->

  <div class="trai">

  <div><h3><span style="font-size: medium;"><i aria-hidden="true" class="fa fa-address-card" style="color: #0084ff; margin: 0px 5px;"></i> Thông tin liên hệ:</span></h3></div>

  <hr size="1" style="margin:0 auto;" width="90%"/>

  <div style="text-align: center; line-height: 130%;">

  <span style="font-size: 30px;"><i class="fa fa-phone" aria-hidden="true" style="color: #ca0000; margin:7px 0;"></i></span><br /><span style="font-size: 16px"><b>Hotline:</b><br /></span><span style="font-size: 16px;">0123.456.789</span><br /><br />

  <span style="font-size: 30px"><i class="fa fa-location-arrow" aria-hidden="true" style="color: #ca0000;"></i></span><br /><span style="font-size: 16px"><b>Địa chỉ:</b><br /></span><span style="font-size: 16px;">72/84 Huỳnh Văn Nghệ<br />

  Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM</span><br /><br />

  <span style="font-size: 30px"><i class="fa fa-envelope-o" aria-hidden="true" style="color: #ca0000;"></i></span><br /><span style="font-size: 16px"><b>Email:</b><br /></span><span style="font-size: 16px;">[email protected]</span><br /><br />

  <hr size="1" style="margin:0 auto;" width="90%"/>

  <a href="https://twitter.com/NTLRUBY" target="_blank" title="Twitter"><i aria-hidden="true" class="fa fa-twitter" style="color: #0084ff;margin: 7px 10px;"></i></a>

  <a href="https://www.facebook.com/NTLRUBYfanpage/" target="_blank" title="Facebook"><i aria-hidden="true" class="fa fa-facebook" style="color: #0084ff;margin: 7px 10px;"></i></a>

  <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvcqxn_1UdkU0cHHvaQJZ3w" target="_blank" title="Youtube"><i aria-hidden="true" class="fa fa-youtube" style="color: #0084ff;margin: 7px 10px;"></i></a>

  </div>

  </div>

  <!--Form biểu mẫu liên hệ-->

  <div class="phai">

  <div class="contact-form-box">

  <form name="contact-form">

  <input class="effect-6" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="&#xf007; Tên đầy đủ của bạn (*)" required="" size="30" type="text" value="" style="font-family:'Helvetica', FontAwesome, sans-serif, Arial, FontAwesome"/><br />

  <input class="effect-6" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="&#9993; Email (*)" required="" size="30" type="text" value="" style="font-family:FontAwesome"/><br />

  <textarea class="effect-6" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="&#9998; Nội dung liên hệ" required="" rows="5"></textarea><br />

  <input class="submit" id="ContactForm1_contact-form-submit" required="" type="submit" value="Gửi" />

  <input class="reset" type="reset" id="ContactForm1_contact-form-reset" value="Hủy" />

  <div style="max-width: 222px; text-align: center; width: 100%;">

  <div id="ContactForm1_contact-form-error-message">

  </div>

  <div id="ContactForm1_contact-form-success-message">

  </div>

  </div>

  </form>

  </div>

  <script type="text/javascript">

  //<![CDATA[

  if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');

  //]]>

  </script>

  <script src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">

  //<![CDATA[

  if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '7352238635556498134';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d7352238635556498134','www.ntlruby.com/','7352238635556498134'); _WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Đang gửi...', 'contactFormMessageSentMsg': 'Tin nhắn của bạn đã được gửi.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'Không thể gửi tin nhắn. Vui lòng thử lại sau.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'Cần nhập địa chỉ email hợp lệ.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'Trường tin nhắn không được để trống.', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '7352238635556498134', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull')); //]]> </script>

  </div>

  </div>

  <style>

  .khung {

    margin:0 auto;

    max-width: 900px;

    border: #e5e5e5 2px SOLID;

    box-shadow: 0px 7px 15px 0px rgb(0 0 0 / 40%);

  }

  .phai {

    margin: 2% 0;

  }

  .trai {

    height: 407px;

    border: #e5e5e5 2px SOLID;

    background: url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNhrsG3ni-jgjd045rhfUUvxErXI3PpXNJRL04OMKB8kkjuo-LCrn0kQVrbs620GCjjh6vWDwT00Q0yNbt2xzDhyphenhyphenKATIeFhM0OuYWDUzTmZkoDg6nH7Yyl7SAY5_Yb8TLDpJBgbIs0Pco/s1200/hinh-nen-mau-xanh-dep-nhat-25.jpg)no-repeat center;}

   @media only screen and (max-width: 480px){

     .khung{height: 810px;}

     .phai{width:100%;}

     .trai{width:100%;}

  }

   @media only screen and (min-width: 481px){

     .khung {height:410px;}

     .trai{float: left;width:35%;}

     .phai{float: right;width:55%;}

  }

  .contact-form-box{float: left; width:92%;margin:20px auto;padding:0;}

  #ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email{width: 100%;height:auto;margin: 5px auto 15px;padding: 10px;background: #ebebeb;border: 1px solid #ccc;color:#777;border-radius:3px;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c7c5c7;}

  #ContactForm1_contact-form-name:focus, #ContactForm1_contact-form-email:focus, #ContactForm1_contact-form-email-message:focus{background: #fffff7;outline:none}

  #ContactForm1_contact-form-email-message{width: 100%;height: 100px;margin: 5px auto;padding: 10px;background: #ebebeb;border: 1px solid #ccc;color:#777;border-radius:3px;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c7c5c7;}

  #ContactForm1_contact-form-submit {display:block;height: 35px;float: left;color: #FFF;padding: 0 20px;margin: 0px 5px;cursor: pointer;background-color:#4d90fe;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #0f53c0;border:1px solid #357ae8;border-radius:3px;text-shadow:0px 1px 0px #00317f;position: relative;left: 37%;} #ContactForm1_contact-form-submit:hover {background-color:#357ae8;}

  #ContactForm1_contact-form-submit:active {position:relative;top:2px;box-shadow: 0px 2px 0px 0px #0f53c0;}

  #ContactForm1_contact-form-submit:focus{outline:none}

  #ContactForm1_contact-form-reset {display:block;height: 35px;float: left;color: #FFF;padding: 0 20px;margin: 0px 5px;cursor: pointer;background-color:#fe4d4d;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c00f0f;border:1px solid #e83535;border-radius:3px;text-shadow:0px 1px 0px #7f0000;position: relative;left: 37%;} #ContactForm1_contact-form-reset:hover {background-color:#d12020;}

  #ContactForm1_contact-form-reset:active {position:relative;top:2px;box-shadow: 0px 2px 0px 0px #0f53c0;}

  .submit {float: left;position: relative;left: 39%;}

  .reset {float: left;position: relative;left: 41%;}

  #ContactForm1_contact-form-error-message, #ContactForm1_contact-form-success-message{width: 100%;margin-top:35px;text-align:left}

  @media screen and (max-width: 768px){ .contact-form-box{width:100%;}

  #ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email,#ContactForm1_contact-form-email-message{width: 96%;}

  }

  @media screen and (max-width: 480px){ #ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email,#ContactForm1_contact-form-email-message{width: 94%;}

  }

  </style>
     4. Thay đổi thông tin bên phần "thông tin liên hệ" như:
           + Hotline
           + Địa chỉ
           + Email
           + Các đường link trong các icon mạng xã hội.
     5. Thay đổi IDBlog của mình thành IDBlog của các bạn. Nếu chưa biết cách xác định IDBlog thì các bạn xem qua bài này nhé: Popuo kêu gọi đăng ký theo dõi Blog cho Blogspot.
  Để thuận tiện cho các bạn mình đã  tô vàng những phần cần thay đổi trong code phía trên.

     II - Trường hợp đặt không đặt ở trang tĩnh

  ***Ngoài ra Code tạo form liên hệ này các bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trong Template chẳn hạn như ở phần footer. Tuy nhiên một Website vẫn rất cần một trang liên hệ riêng biệt. Vì vậy các bạn có thể tìm một vị trí thích hợp ở footer, rồi đặt nó vào. Sau đó tạo một trang liên hệ với nội dung thông tin theo ý của mình, trong đó sẽ trỏ xuống form liên hệ ở cuối trang như mình làm ở các bạn tham khảo.
  tạo trang liên hệ đẹp cho blogger

  Cách trỏ cũng tương tự như trong cách tạo mục lục cho bài viết, các bạn chỉ việc gọi cho form liên hệ 1 cái "name" hoặc "id" và chèn link vào cụm từ trỏ xuống ở trang liên hệ.

  Các bạn xem qua video mình làm chậm từng bước để dễ thực hành hơn nhé!

  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  2 nhận xét :

  FPT Telecom nói...

  r khi khách điền thông tin vào có gửi mail về k bạn?

  NTLRUBY nói...

  @FPT Telecomcó chứ bạn, nếu ko thì sao gọi là form liên hệ :))

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!