NTLRUBY: Photoshop-cs6 -->
Photoshop-cs6 Photoshop-cs6
Các bạn đang xem chuyên mục: Photoshop-cs6
 • ,

  CÁC PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP

  Bài này cung cấp danh sách các phím nóng (phím tắt) của các lệnh và công cụ trong photoshop cs6 và các phiên bản cũ hơn.

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 30

  Bài 30: TẠO HIỆU ƯNG CHO ẢNH             - BẢNG LAYER STYLE -            o0o   Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng Layer Style đ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 29

  Bài 29: TÌM HIỂU VỀ PATTERN o0o I - Pattern là gì? Pattern  trước hết bắt nguồn từ tiếng Pháp  Patron , có nghĩa  “một dạng, một ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 9

  Bài 28 ---0O0--- Phần 9: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Other o0o Bộ lọc Other:      1-Custom: Cho phép chúng ta thiết kế một hiệu ứng...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 8

  Bài 28 ---0O0--- Phần 8: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Stylize o0o Bộ lọc Stylize: Nó trừu tượng hóa hình ảnh được lọc bằng cách thay đổi...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 7

  Bài 28 ---0O0--- Phần 7: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Sharpen o0o Bộ lọc Sharpen: Là loại định hướng sản xuất giúp nâng cao tiêu điểm củ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 6

  Bài 28 ---0O0--- Phần 6: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Render o0o Bộ lọc Render: Hiệu ứng đặc biệt với ánh sáng. Chúng thêm các đám mây, ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 5

  Bài 28 ---0O0--- Phần 5: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Pixelate o0o Bộ lọc Pixelate: L àm việc bằng cách chia hình ảnh thành nhiều cụm đi...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 4

  Bài 28 ---0O0--- Phần 4: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Noise o0o Bộ lọc Noise: Có thể thêm vào hoặc loại bớt các hạt nhiễu (Noise) khỏi h...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 3

  Bài 28 ---0O0--- Phần 3: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Distort o0o Bộ lọc Distort: Làm biến dạng hình ảnh, tạo hiệu ứng 3D hoặc tái tạo ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 2

  Bài 28 ---0O0--- Phần 2: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Blur o0o Bộ lọc Blur : Làm mờ vùng chọn hoặc toàn hình ảnh theo nhiều cách. Có t...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 1

  Bài 28: MỘT SỐ LỆNH TRONG MENU FILTER – BỘ LỌC FILTER ---0O0--- Phần 1: Filter là gì? - Lệnh Filter Gallery và Liquify o0o

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 27

  Bài 27: LAYER MASKS LÀ GÌ VÀ CÁCH SỬ DUNG? o0o Bài này chúng ta sẽ tim hiểu về Layer Mask hay còn gọi là mặt nạ trong Photoshop. ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 26

  Bài 26: CÁC LỆNH VỀ VÙNG CHỌN-MENU SELECT o0o  

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 25

  Bài 25: CÁC CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN              -BLENDING MODE-               o0o   Sử dụng sáng tạo những chế độ hoà trộn sẽ tạo được nhữ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 24

  Bài 24: CÁC CÔNG CỤ TÔ MÀU                  o0o   I - Các phương pháp tô màu:       1- Làm việc với Bảng Color palette:      Có ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 23

  Bài 23: TẠO VÙNG CHỌN VỚI QUICK MASK o0o   Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cách tạo vùng chọn mới đó là Quick Ma...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 22

  Bài 22: NHÓM CÔNG CỤ SHAPE TOOL o0o   Bài này chúng ta sẽ được giới thiệu nhóm công cụ Shape Tools. Sử dụng Shape Tools chúng ta có t...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 21

  Bài 21: NHÓM CÔNG CỤ PEN TOOL o0o Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ được dùng khá phổ biến trong việc cắt ghép ảnh của photosho...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 20

  Bài 20: NHÓM CÔNG CỤ DODGE TOOL o0o   Trong bài lần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhóm 3 công cụ đó là Dodge Tool, Burn Tool và Spo...

  Xem Thêm

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!