Hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Lightgallery - NTLRUBY -->
Hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Lightgallery Hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Lightgallery
 • Hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Lightgallery

     Bài trước mình chia sẻ Hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Fancybox3. Bài hôm nay mình chia sẻ thêm với các bạn thư viện Lightgallery để các bạn thêm sự lựa chon cho Blog của mình.
     Thư viện Lightgallery mình đã có chia sẻ cách tạo trang album ảnh cho Blogspot nhưng cách đó chỉ áp dụng cho trang mà các bạn tạo Album ảnh thôi. Bây giờ sẽ áp dụng nó cho tất cả các trang bài viết nhé.
  Thủ thuật blogspot

     Lưu ý:

     Cũng như 2 bài trước, trường hợp Template đã có hiệu ứng Lightbox, các bạn đừng quên tắt hiệu ứng hộp đèn mặc định của Blogger tại trang quản trị Blogger -> Cài đặt -> Bài Đăng -> Tắt nút "Hộp đèn hình ảnh"

     Mình không nhắc lại hiệu ứng Lightbox là gì? và cũng không giới thiệu lại thư viện Lightgallery nữa mà chúng ta bắt đầu luôn.
  thủ thuật blogger

  Tạo hiệu ứng popup lightbox cho ảnh bài viết blogspot với thư viện Lightgallery

     Các bạn vào trang quản trị Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML sau đó copy và dán toàn bộ code dưới đây vào trước thẻ </body> . Lưu Template lại là xong.

  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js'></script>

  <!-- Lightbox with lightGallery -->

  <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

  <script>//<![CDATA[

    function loadCSS(filename,filetype){

      if(filetype=='css'){

        var fileref=document.createElement('link')

        fileref.setAttribute('rel','stylesheet')

        fileref.setAttribute('href',filename)

      }

      if(typeof fileref!='undefined'){document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(fileref)}

    }

    $(function(){

      if($('.separator a,.tr-caption-container a').length!=''){

        $('.separator a,.tr-caption-container a').each(function(){

          $(this).attr('href',$(this).attr('href')+'?dl=1')

        })

        $('.tr-caption-container a').each(function(){

          $(this).attr('data-sub-html',$(this).parents('.tr-caption-container').find('.tr-caption').text())

        })

        var is_load=0

        function loadpl(){

          if(is_load==0){

            is_load=1

            loadCSS('https://cdn.jsdelivr.net/gh/ntlruby/css/lightgallery.css','css')

            loadCSS('https://cdn.jsdelivr.net/gh/ntlruby/css/lg-transitions.css','css')

            $.getScript('https://cdn.jsdelivr.net/gh/ntlruby/javascript/lightgallery.js').done(function(){

              $('.post-body').lightGallery({

                selector: '.separator a,.tr-caption-container a',

                thumbnail:true,

                showThumbByDefault: false,

                subHtmlSelectorRelative: true,

                mode: 'lg-zoom-out'

              })

            })

          }

        }

        $(window).scroll(function(){loadpl()})

        $(window).mousemove(function(){loadpl()})

        setTimeout(function(){loadpl()},3000)

      }

    })

  //]]></script>

  </b:if>

  <!-- Lightbox with lightGallery -->

     Trong code có link jquery.min.js, các bạn kiểm tra nếu Template mình đã có rồi thì xóa bỏ link trong code của mình đi nhé. Và các bạn chú ý chỗ mình tô vàng, đó là hiệu ứng chuyển ảnh. Các bạn có thể xem qua demo tại https://www.lightgalleryjs.com/demos/transitions và thay bằng hiệu ứng mà mình ưng ý.
  Thủ thuật blogger


  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!