Thêm gợi ý Bài viết liên quan (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot - NTLRUBY -->
Thêm gợi ý Bài viết liên quan (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot Thêm gợi ý Bài viết liên quan (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot
 • Thêm gợi ý Bài viết liên quan (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot

  Related posts

     Hầu hết các Template đều có thiết kế "Bài viết liên quan" hay còn gọi là "Related posts" ở cuối bài đăng 👇. Tuy nhiên để tăng hiệu suất giữ chân người dùng, chúng ta thường sẽ chèn gợi ý bài viết có liên quan đến nội dung hoặc chủ đề mà người dùng đang xem vào giữ bài viết.

     Ví dụ chèn thủ công khi soạn bài như hình dưới:

  gợi ý bài viết liên quan

     Bài này mình chia sẻ với các bạn cách để thêm gợi ý "Bài viết liên quan" (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot


  Đối với một số bạn không hiểu nhiều về code vui lòng lưu lại Template trước khi chỉnh sửa bất cứ gì trong HTML nhé.

     Để thêm gợi ý "Bài viết liên quan" (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot. Các bạn thực hiện tuần tự các bước như sau:

  Bước 1:

     Các bạn vào trang quản trị Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML và dán đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <script type='text/javascript'>

  //<![CDATA[

  var relatedSimply = new Array(); var relatedSimplyNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedSimply[relatedSimplyNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedSimplyNum] = entry.link[k].href; relatedSimplyNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedSimply[i];}} relatedSimply = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedSimply.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedSimply.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '" target="_blank">' + relatedSimply[r] + '</a></li>'); if (r < relatedSimply.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');}

  //]]>

  </script>

  </b:if>

  Bước 2:

     Tiếp theo các bạn tìm đến đoạn code hiển thị nội dung bài đăng <data:post.body/> và thay thế nó bằng đoạn code bên dưới.
     Lưu ý: Tùy Template mà có 2 hoặc nhiều hơn đoạn <data:post.body/>. Thường sẽ là đoạn thứ 2, nếu không được các bạn hãy thử lần lượt các đoạn tìm được. Và cũng tùy Template mà có thể các bạn cần phải thay đến 2 đoạn <data:post.body/> để bài viết liên quan hiển thị trên mobile. Do tác giả viết 2 giao diện khác nhau giữa PC và mobile.

  <div expr:id='&quot;post1&quot; + data:post.id'/>

  <div class='related-simplify'>

  <b:if cond='data:post.labels'>

  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' type='text/javascript'/>

  </b:if>

  </b:loop>

  </b:if>

  <h4>Bài viết cùng chuyên mục:</h4>

  <script type='text/javascript'>

  removeRelatedDuplicates();

  printRelatedLabels();

  </script>

  </div>

  <div expr:id='&quot;post2&quot; + data:post.id'><p><data:post.body/></p></div>

  <script type='text/javascript'>

  var obj0=document.getElementById(&quot;post1<data:post.id/>&quot;);

  var obj1=document.getElementById(&quot;post2<data:post.id/>&quot;);

  var s=obj1.innerHTML;

  var t=s.substr(0,s.length/2);

  var r=t.lastIndexOf(&quot;&lt;br&gt;&quot;);

  if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}

  </script>

     Đến đây, các bạn đã có gợi ý bài viết liên quan được chèn vào giữa bài đăng của mình rồi. Tiếp tục chọn phong cách (style) hiển thị ở bước 3 nhé.


  Bước 3:

     Các bạn chọn 1 trong 3 phong cách (style) hiển thị bên dưới và dán trước thẻ ]]></b:skin>

     Phong cách 1:

  Bài viết liên quan

  /* Related posts between posts Style 1 */

  .related-simplify{position:relative;padding:0;margin:15px auto;width:100%;}

  .related-simplify h4{background:#3498db;padding:8px 12px;margin:0;font-size:15px;font-weight:400;color:#fff;border:1px solid #2e88c5}

  .related-simplify ul{margin:0;padding:0}

  .related-simplify ul li{background:#f6f6f6;position:relative;list-style:none;padding:9px;margin:auto;line-height:1.4em;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-bottom:0;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:nth-child(odd){background:#fefefe}

  .related-simplify ul li:last-child{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}

  .related-simplify ul li:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 9px 0 4px;color:#2ecc71;overflow:hidden;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:hover:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;-webkit-animation:bounceright .3s alternate ease infinite;animation:bounceright .3s alternate ease infinite}

  .related-simplify a{color:#0383d9;font-size:13px;margin:0 0 0 30px;}

  .related-simplify a:hover{color:#0383d9;text-decoration:underline}

  .related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

  @-webkit-keyframes bounceright{from{-webkit-transform:translateX(0)}to{-webkit-transform:translateX(3px)}}

  @keyframes bounceright{from{transform:translateX(0)}to{transform:translateX(3px)}}

     Phong cách 2:

  Bài viết liên quan

  /* Related posts between posts Style 2 */

  .related-simplify{position:relative;padding:20px 12px 12px 12px;margin:32px auto 24px auto;width:93%;border:4px double rgba(0,0,0,0.2)}

  .related-simplify h4{background:#fff;padding:8px 10px;position:absolute;margin:0;font-size:17px;font-weight:700;color:#000;top:-21px;left:2.5%}

  .related-simplify ul{margin:0;padding:0}

  .related-simplify ul li{position:relative;list-style:none;padding:9px 0;margin:auto;line-height:1.4em;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 5px 0 2px;color:rgba(0,0,0,0.5);overflow:hidden;font-size:60%;left:10px;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:hover:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;color:#0383d9;}

  .related-simplify a{color:#000;font-size:14px;margin:0 0 0 30px;}

  .related-simplify a:hover{color:#0383d9;}

  .related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

  @media only screen and (max-width:768px){

  .related-simplify{padding:15px 0 10px 0;width:100%;border:2px solid #e74c3c;border-left:0;border-right:0}

  .related-simplify h4{color:#e74c3c;padding:8px;font-size:15px;top:-18px;left:3.5%}

  .related-simplify a{font-size:14px;margin:0}.related-simplify a:hover{color:#e74c3c}

  .related-simplify ul li{padding:5px 0}

  .related-simplify ul li:before,.related-simplify ul li:hover:before{display:none}}

     Phong cách 3:

  Bài viết liên quan

  /* Related posts between posts Style 3 */

  .related-simplify{display:inline-block;background:#34495e;color:#fff;position:relative;padding:0;margin:20px auto;width:100%;border:6px double #fff;}

  .related-simplify ul{background:rgba(38,62,87,0.8);margin:0;padding:20px}

  .related-simplify ul li{position:relative;list-style:none;padding:9px 0;margin:auto;line-height:1.4em;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 5px 0 2px;color:rgba(255,255,255,0.7);overflow:hidden;font-size:60%;left:10px;transition:all .3s}

  .related-simplify ul li:hover:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;color:#f1c40f;}

  .related-simplify a{color:#fff;font-size:17px;margin:0 0 0 30px;}

  .related-simplify a:hover{color:#fff;text-decoration:underline}

  .related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

  @media only screen and (max-width:768px){

  .related-simplify{padding:15px 0 10px 0;width:100%;border:2px solid #e74c3c;border-left:0;border-right:0}

  .related-simplify h4{color:#e74c3c;padding:8px;font-size:15px;top:-18px;left:3.5%}

  .related-simplify a{font-size:14px;margin:0}.related-simplify a:hover{color:#e74c3c}

  .related-simplify ul li{padding:5px 0}

  .related-simplify ul li:before,.related-simplify ul li:hover:before{display:none}}

  Thủ thuật này rất hữu ích cho những Blog như Báo điện tử, Chia sẻ thông tin, Tin tức... Tuy nhiên nó cũng có hạn chế như là sẽ làm ảnh hưởng đến bố cục bài viết, hoặc gợi ý bài viết liên quan chen ngang làm hỏng bảng table của các bạn.

  Video thị phạm code: Thêm gợi ý Bài viết liên quan (Related posts) tự động vào giữa bài đăng Blogspot

  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  2 nhận xét :

  Đầu Ngựa nói...

  Mình muốn cho nó vô một phần được chỉ định thì làm như thế nào hả bạn
  Cụ thể là mình muốn nó hiện thị trong một thẻ div đã tạo sẵn

  NTLRUBY nói...

  @Đầu Ngựa có vẽ như bạn cần cái này https://www.ntlruby.com/2021/12/bai-viet-lien-quan-ho-tro-hinh-anh-cua-ben-thu-ba.html

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!