TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 26 - NTLRUBY -->
TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 26 TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 26
 • TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 26


  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6

  Bài 26: CÁC LỆNH VỀ VÙNG CHỌN-MENU SELECT

  o0o 

  MENU SELECT
  1- Lệnh All(Ctrl + A): Tạo vùng chọn bao kín toàn bộ hình ảnh.

  2- Lệnh Deselect (Ctrl + D): Hủy vùng chọn.

  3- Lệnh Reselect (Ctrl + Shift + D): Lấy lại vùng chọn đã hủy.

  4- Lệnh Inverse (Ctrl + Shift + I): Nghịch đảo vùng chọn.

  5- Color Range: Công dụng tương tự như Magic Wand nhưng có ưu điểm hơn nhờ có chức năng Fuzziness để tăng giảm lượng màu tương ứng.
         – Selection: hiển thị hình ảnh dưới dạng màu trắng, đen. Vùng có có màu trắng là vùng được chọn, vùng màu đen là vùng không được chọn.
         Image: hiển thị dạng ảnh màu.
  Color Range

  6- Lệnh Refine Edge (Alt + Ctrl + R): (lệnh này có trên thanh thuộc tính của các công cụ vùng chọn như Marquee, Lasso...) Dùng để tinh chỉnh đường biên của vùng chọn.

  7- Lệnh Modify: Điều chỉnh vùng chọn
         – Border: Tạo khung biên vùng chọn –> Width: Độ rộng của biên
         – Smooth: Bo góc vùng chọn –> Sample Radius: Góc bo
         – Expand: Mở rộng đều chu vi vùng chọn –> Expand By: Số pixel được nới rộng đều các bên của vùng chọn.
         – Contract: Thu hẹp đều chu vi vùng chọn – Contract By: Số pixel bị thu hẹp đều các bên của vùng chọn.
         – Feather (Shift + F6): Làm mờ biên vùng chọn ( chúng ta xem lại bài Feather là gì).

  8- Lệnh Grow:Nới rộng vùng chọn ra vùng có màu gần nhất với vùng chọn ban đầu (chọn màu cục bộ).

  9- Lệnh Similar: Dò tìm trên toàn file tất cả các mẫu màu trùng với vùng đã chọn ban đầu và chọn hết toàn file theo tông màu đã chọn.

  10- Lệnh Transform Selection: Phóng to, thu nhỏ, xoay,…vùng chọn (hoặc ta có thể click phải chuột vào bên trong vùng chọn để chọn Transform Selection).

  11- Lệnh Edit in Quick Mask Mode: Chuyển vùng chọn sang chế độ Quick Mask (chúng ta xem lại bài Tạo Vùng Chọn Với Quick Mask)

  12- Lệnh Load Selection: Tải vùng chọn đã lưu trữ.
      – Chọn vào Invert để nghịch đảo vùng chọn.

  13- Lệnh Save Selection: Lưu lại vùng chọn.

  *** Trong Menu Select có 3 lệnh không liên quan đến vùng chọn đó là:
  -        Lệnh All Layers (Alt+Ctrl+A): Chọn tất cả Layers hiện có trong bảng Layers.
  -        Lệnh Deselect Layers: Bỏ chọn Layer.
  -        Lệnh Find Layer (Alt+Shift+Ctrl+F): Tìm Layer theo tên của Layer đó.  Bài tiếp theo>>>                                            Mục lục>>>

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!