NTLRUBY: Photoshop-cs6 -->
Photoshop-cs6 Photoshop-cs6
Các bạn đang xem chuyên mục: Photoshop-cs6
 • ,

  CÁC PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP

  Bài này cung cấp danh sách các phím nóng (phím tắt) của các lệnh và công cụ trong photoshop cs6 và các phiên bản cũ hơn.

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 30

  Bài 30: TẠO HIỆU ƯNG CHO ẢNH             - BẢNG LAYER STYLE -            o0o   Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng Layer Style đ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 29

  Bài 29: TÌM HIỂU VỀ PATTERN o0o I - Pattern là gì? Pattern  trước hết bắt nguồn từ tiếng Pháp  Patron , có nghĩa  “một dạng, một ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 9

  Bài 28 ---0O0--- Phần 9: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Other o0o Bộ lọc Other:      1-Custom: Cho phép chúng ta thiết kế một hiệu ứng...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 8

  Bài 28 ---0O0--- Phần 8: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Stylize o0o Bộ lọc Stylize: Nó trừu tượng hóa hình ảnh được lọc bằng cách thay đổi...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 7

  Bài 28 ---0O0--- Phần 7: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Sharpen o0o Bộ lọc Sharpen: Là loại định hướng sản xuất giúp nâng cao tiêu điểm củ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 6

  Bài 28 ---0O0--- Phần 6: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Render o0o Bộ lọc Render: Hiệu ứng đặc biệt với ánh sáng. Chúng thêm các đám mây, ...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 5

  Bài 28 ---0O0--- Phần 5: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Pixelate o0o Bộ lọc Pixelate: L àm việc bằng cách chia hình ảnh thành nhiều cụm đi...

  Xem Thêm
 • ,

  TÌM HIỂU VỀ PHOTOSHOP CS6-Bài 28-Phần 4

  Bài 28 ---0O0--- Phần 4: Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Noise o0o Bộ lọc Noise: Có thể thêm vào hoặc loại bớt các hạt nhiễu (Noise) khỏi h...

  Xem Thêm

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!