Tích hợp comments Facebook, Blogger và Zalo cho Blogspot - NTLRUBY -->
Tích hợp comments Facebook, Blogger và Zalo cho Blogspot Tích hợp comments Facebook, Blogger và Zalo cho Blogspot
 • Tích hợp comments Facebook, Blogger và Zalo cho Blogspot

  thêm bình luận cho blogger   Việc thêm comment vào Blog sẽ giúp người dùng có thêm sự lựa chọn khi muốn tương tác. Nhưng nó lại làm rối bố cục và không được đẹp khi các khung comments cứ show hết ra như hình dưới đây.

  kết hợp bình luận zalo, blogger, facebook
  3 khung comments khi chưa tích hợp

     Như đã nói ở bài Thêm comment Zalo vào Blogspot, bài này mình chia sẻ với các bạn cách để tích hợp cả 3 bình luận Facebook, Blogger và Zalo lại cho gọn bố cục. Thủ thuật này sẽ chỉ hiển thị khung bình luận mà người dùng click chọn và ẩn đi 2 cái còn lại. Các bạn xem demo dưới phần bình luận nhé 👇.

     Do Zalo vẫn còn khá ít người dùng đăng nhập trên trình duyệt Web. Vì vậy, nếu bạn nào chỉ muốn sử dụng 2 bình luận song song Facebook và Blogger thôi thì mình cũng chia sẻ luôn ở phần dưới 👇 nhé. Thật chất nó cũng như nhau chỉ là bỏ bớt 1 cái và điều chỉnh lại CSS thôi 😊.


  I - Tích hợp comments Facebook, Blogger và Zalo vào Blogspot

     Bình luận của Blogger thì mặc định đã có, còn bình luận Facebookbình luận Zalo nếu bạn nào chưa có thì xem qua 2 bài dưới đây để thêm vào cho Blog trước khi làm tiếp thủ thuật này nhé.

  Bước 1: Thêm id cho code bình luận

     Trong 2 bài trên ở phần code dán nơi hiển thị bình luận. Các bạn tiến hành thêm id cho nó như sau:
        Code hiển thị của bình luận Facebook là:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <script type='text/javascript'>

  document.write(fbcm);

  </script>

  </b:if>
        Sau khi thêm id sẽ là:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div id='fb_comments'>

    <script type='text/javascript'>

  document.write(fbcm);

  </script>

    </div>

    </b:if>
        Tương tự, code hiển thị bình luận Zalo là:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div class='zalo-comment-plugin' data-appid='975026747660842962' data-href='' data-size='15'/>

  </b:if>
        Và sau khi thêm id sẽ là:

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div id='zalo_comments'>

  <div class='zalo-comment-plugin' data-appid='975026747660842962' data-href='' data-size='15'/>

  </div>

  </b:if>

  Bước 2: Thêm CSS

     Các bạn thêm đoạn CSS dưới đây vào trước thẻ  ]]></b:skin>

  #comments,#fb_comments{display:none}

  #Facebook-Comments{text-align:center;float: left;position: relative;background:#3E5B99;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer;width:33.33%;height:35px;line-height:35px;}

  #Google-Comments{text-align:center;float: left;position: relative;left: 0%;background:#FC9543;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer;width:33.33%;height:35px;line-height:35px;}

  #Zalo-Comments{text-align:center;float:right;position: relative;background:#008fe5;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer;width:33.33%;height:35px;line-height:35px;}

  #Facebook-Comments:active,#Google-Comments:active,#Zalo-Comments:active{opacity: 50%;}

  .Comments-bottom {display: inline-block;position: relative; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0);box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);}

  .Comments-bottom:before {pointer-events: none;position: absolute;z-index: -1;content: '';border-style: solid;-webkit-transition-duration: 0.3s;transition-duration: 0.3s;-webkit-transition-property: bottom;transition-property: bottom;left: -webkit-calc(50% - 10px);left: calc(50% - 10px);bottom: 0;border-width: 10px 10px 0 10px;}

  .Comments-bottom:hover:before {bottom: -10px;}

  .Facebook-Comments:before{border-color: #3E5B99 transparent transparent transparent;}

  .Google-Comments:before{border-color: #FC9543 transparent transparent transparent;}

  .Zalo-Comments:before{border-color: #008fe5 transparent transparent transparent;}

  Bước 3: Thêm code tích hợp bình luận

     Tại vị trí hiển thị bình luận (vị trí mà các bạn dán code hiển thị bình luận Zalo, Facebook), các bạn tiến hành dán đoạn code dưới đây vào trước code hiển thị của Zalo và Facebook

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <p style='text-align: center;'>Vui lòng đăng nhập <i aria-hidden='true' class='fa fa-sign-in' style='margin: 0px 5px;'/> tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!</p>

  <div class='Comments-bottom Facebook-Comments' id='Facebook-Comments' onclick='document.getElementById(&apos;comments&apos;).style.display=&apos;none&apos;;fb_comments.style.display=&apos;block&apos;;zalo_comments.style.display=&apos;none&apos;;'><i aria-hidden='true' class='fa fa-facebook-official' style='margin: 0px 5px;'/>Facebook<i aria-hidden='true' class='fa fa-commenting' style='margin: 0px 5px;'/></div>

  <div  class='Comments-bottom Google-Comments' id='Google-Comments' onclick='document.getElementById(&apos;comments&apos;).style.display=&apos;block&apos;;fb_comments.style.display=&apos;none&apos;;zalo_comments.style.display=&apos;none&apos;;'><i aria-hidden='true' class='fa fa-google-plus-square' style='margin: 0px 5px;'/>Google<i aria-hidden='true' class='fa fa-commenting' style='margin: 0px 5px;'/></div>

  <div  class='Comments-bottom Zalo-Comments' id='Zalo-Comments' onclick='document.getElementById(&apos;zalo_comments&apos;).style.display=&apos;block&apos;;comments.style.display=&apos;none&apos;;fb_comments.style.display=&apos;none&apos;;'><i aria-hidden='true' class='fa fa-comment-o' style='margin: 0px 5px;'/>Zalo<i aria-hidden='true' class='fa fa-commenting' style='margin: 0px 5px;'/></div>

  </b:if>

  Như vậy là xong, lưu Template lại và xem kết quả nhé.

  II - Sử dụng 2 bình luận song song Facebook và Blogger

     Đầu tiên (bước1), các bạn cũng tiến hành thêm id cho bình luận Facebook như bước 1 ở trên.
     Sau đó (bước 2), các bạn thêm đoạn CSS dưới đây vào trước thẻ  ]]></b:skin>

  #comments{display:none}

  #Facebook-Comments{text-align:center;float:left;background:#3E5B99;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer;width:50%;height:35px;line-height:35px;}

  #Google-Comments{text-align:center;float:right;background:#FC9543;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer;width:50%;height:35px;line-height:35px;}

  #Facebook-Comments:active, #Google-Comments:active{opacity: 50%;}

  .Comments-bottom {display: inline-block;position: relative; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0);box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0);}

  .Comments-bottom:before {pointer-events: none;position: absolute;z-index: -1;content: '';border-style: solid;-webkit-transition-duration: 0.3s;transition-duration: 0.3s;-webkit-transition-property: bottom;transition-property: bottom;left: -webkit-calc(50% - 10px);left: calc(50% - 10px);bottom: 0;border-width: 10px 10px 0 10px;}

  .Comments-bottom:hover:before {bottom: -10px;}

  .Facebook-Comments:before{border-color: #3E5B99 transparent transparent transparent;}

  .Google-Comments:before{border-color: #FC9543 transparent transparent transparent;}

     Cuối cùng (bước 3), các bạn thêm đoạn code tích hợp bên dưới vào vị trí hiến thị bình luận như bước 3 ở trên.

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div class='Comments-bottom Facebook-Comments' id='Facebook-Comments' onclick='document.getElementById(&apos;comments&apos;).style.display=&apos;none&apos;;fb_comments.style.display=&apos;block&apos;;'><i aria-hidden='true' class='fa fa-facebook-official' style='margin: 0px 5px;'/>Facebook<i aria-hidden='true' class='fa fa-commenting' style='margin: 0px 5px;'/></div>

  <div  class='Comments-bottom Google-Comments' id='Google-Comments' onclick='document.getElementById(&apos;comments&apos;).style.display=&apos;block&apos;;fb_comments.style.display=&apos;none&apos;;'><i aria-hidden='true' class='fa fa-google-plus-square' style='margin: 0px 5px;'/>Google<i aria-hidden='true' class='fa fa-commenting' style='margin: 0px 5px;'/></div>

  </b:if>

  Các bạn xem qua video mình làm chậm từng bước để dễ thực hành hơn nhé!

  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!