Chia sẻ 16 hiệu ứng button đẹp cho website - NTLRUBY -->
Chia sẻ 16 hiệu ứng button đẹp cho website Chia sẻ 16 hiệu ứng button đẹp cho website
 • Chia sẻ 16 hiệu ứng button đẹp cho website

   Trong quá trình viết bog hay tạo website ắc hẳn không ít lần các bạn cần tạo các nút tương tự như "xem thêm" "demo" "download" v.v... 

  Thường thì các nút này sẽ được tạo bằng button, ví dụ như loạt bài chia sẻ các Template free của mình, các nút "demo" download" và "trang góc" trong đó mình cũng tạo bằng button.

  16 hiệu ứng đẹp cho button
  Nay mình chia sẽ với các bạn 16 hiệu ứng đẹp cho button. Các bạn xem qua demo của 16 hiệu ứng    và chọn cho mình hiệu ứng ưng ý nhất mà sử dụng nhé.

  Cách sử dụng:

  (ở đây mình nói sơ cách sử dụng cho 1 số bạn không rành thôi còn bạn nào biết rồi thì cứ việc lấy về mà xài thôi nhé 😊)

  Việc ứng dụng chúng cũng khá đơn giản:

  Ví dụ các bạn chọn hiệu ứng số 12 bên dưới có code HTML là:

  <button class="custom-btn btn-12"><span>Click!</span><span>Button 12</span></button>
     - Khi soạn bài các bạn chuyển sang chế độ HTML thêm nó vào vị trí mình muốn tạo nút và thay chữ "button 12" thành chữ mình mong muốn. Ví dụ chữ "DEMO" sẽ là:
  <button class="custom-btn btn-12"><span>Click!</span><span>DEMO</span></button>
     - Sau cùng ở cuối bài viết cũng bên chế độ HTML các bạn thêm CSS tương ứng giữa cặp thẻ <style> như:

  <style>

  .custom-btn {

    width: 130px;

    height: 40px;

    color: #fff;

    border-radius: 5px;

    padding: 10px 25px;

    font-family: 'Lato', sans-serif;

    font-weight: 500;

    background: transparent;

    cursor: pointer;

    transition: all 0.3s ease;

    position: relative;

    display: inline-block;

     box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    outline: none;

  }

  .btn-12{

    position: relative;

    right: 20px;

    bottom: 20px;

    border:none;

    box-shadow: none;

    width: 130px;

    height: 40px;

    line-height: 42px;

    -webkit-perspective: 230px;

    perspective: 230px;

  }

  .btn-12 span {

    background: rgb(0,172,238);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(0,172,238,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);

    display: block;

    position: absolute;

    width: 130px;

    height: 40px;

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    border-radius: 5px;

    margin:0;

    text-align: center;

    -webkit-box-sizing: border-box;

    -moz-box-sizing: border-box;

    box-sizing: border-box;

    -webkit-transition: all .3s;

    transition: all .3s;

  }

  .btn-12 span:nth-child(1) {

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px #fff9,

     -4px -4px 5px 0px #fff9,

     7px 7px 20px 0px #0002,

     4px 4px 5px 0px #0001;

    -webkit-transform: rotateX(90deg);

    -moz-transform: rotateX(90deg);

    transform: rotateX(90deg);

    -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;

    -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;

    transform-origin: 50% 50% -20px;

  }

  .btn-12 span:nth-child(2) {

    -webkit-transform: rotateX(0deg);

    -moz-transform: rotateX(0deg);

    transform: rotateX(0deg);

    -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;

    -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;

    transform-origin: 50% 50% -20px;

  }

  .btn-12:hover span:nth-child(1) {

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    -webkit-transform: rotateX(0deg);

    -moz-transform: rotateX(0deg);

    transform: rotateX(0deg);

  }

  .btn-12:hover span:nth-child(2) {

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

   color: transparent;

    -webkit-transform: rotateX(-90deg);

    -moz-transform: rotateX(-90deg);

    transform: rotateX(-90deg);

  }

  </style>

     - Hoặc các bạn có thể cho hẳn CSS vào trong Template trước thẻ  ]]></b:skin> để sau này cần xài chỉ việc sử dụng phần HTML thôi không cần thêm CSS vào cuối bài viết nữa.
     - Kết quả hiệu ứng sô 12:


  Code 16 hiệu ứng:

  HTML:

  <button class="custom-btn btn-1">Button 1</button>

    <button class="custom-btn btn-2">Button 2</button>

    <button class="custom-btn btn-3"><span>Button 3</span></button>

    <button class="custom-btn btn-4"><span>Button 4</span></button>

    <button class="custom-btn btn-5"><span>Button 5</span></button>

    <button class="custom-btn btn-6"><span>Button 6</span></button>

    <button class="custom-btn btn-7"><span>Button 7</span></button>

    <button class="custom-btn btn-8"><span>Button 8</span></button>

    <button class="custom-btn btn-9">Button 9</button>

    <button class="custom-btn btn-10">Button 10</button>

    <button class="custom-btn btn-11">Button 11<div class="dot"></div></button>

    <button class="custom-btn btn-12"><span>Click!</span><span>Button 12</span></button>

    <button class="custom-btn btn-13">Button 13</button>

    <button class="custom-btn btn-14">Button 14</button>

    <button class="custom-btn btn-15">Button 15</button>

    <button class="custom-btn btn-16">Button 16</button>


  CSS:

  /*CSS*/

  /*đoạn css định hình cho button*/

  .custom-btn {

    width: 130px;

    height: 40px;

    color: #fff;

    border-radius: 5px;

    padding: 10px 25px;

    font-family: 'Lato', sans-serif;

    font-weight: 500;

    background: transparent;

    cursor: pointer;

    transition: all 0.3s ease;

    position: relative;

    display: inline-block;

     box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    outline: none;

  }

   

  /* Hiệu ứng 1 */

  .btn-1 {

    background: rgb(6,14,131);

    background: linear-gradient(0deg, rgba(6,14,131,1) 0%, rgba(12,25,180,1) 100%);

    border: none;

  }

  .btn-1:hover {

     background: rgb(0,3,255);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(0,3,255,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);

  }

   

  /*Hiệu ứng  2 */

  .btn-2 {

    background: rgb(96,9,240);

    background: linear-gradient(0deg, rgba(96,9,240,1) 0%, rgba(129,5,240,1) 100%);

    border: none;

   

  }

  .btn-2:before {

    height: 0%;

    width: 2px;

  }

  .btn-2:hover {

    box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .5),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(0, 0, 0, .4);

  }

   

   

  /*Hiệu ứng  3 */

  .btn-3 {

    background: rgb(0,172,238);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(0,172,238,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);

    width: 130px;

    height: 40px;

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

   

  }

  .btn-3 span {

    position: relative;

    display: block;

    width: 100%;

    height: 100%;

  }

  .btn-3:before,

  .btn-3:after {

    position: absolute;

    content: "";

    right: 0;

    top: 0;

     background: rgba(2,126,251,1);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-3:before {

    height: 0%;

    width: 2px;

  }

  .btn-3:after {

    width: 0%;

    height: 2px;

  }

  .btn-3:hover{

     background: transparent;

    box-shadow: none;

  }

  .btn-3:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-3:hover:after {

    width: 100%;

  }

  .btn-3 span:hover{

     color: rgba(2,126,251,1);

  }

  .btn-3 span:before,

  .btn-3 span:after {

    position: absolute;

    content: "";

    left: 0;

    bottom: 0;

     background: rgba(2,126,251,1);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-3 span:before {

    width: 2px;

    height: 0%;

  }

  .btn-3 span:after {

    width: 0%;

    height: 2px;

  }

  .btn-3 span:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-3 span:hover:after {

    width: 100%;

  }

   

  /*Hiệu ứng  4 */

  .btn-4 {

    background-color: #4dccc6;

  background-image: linear-gradient(315deg, #4dccc6 0%, #96e4df 74%);

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

  }

  .btn-4:hover{

    background-color: #89d8d3;

  background-image: linear-gradient(315deg, #89d8d3 0%, #03c8a8 74%);

  }

  .btn-4 span {

    position: relative;

    display: block;

    width: 100%;

    height: 100%;

  }

  .btn-4:before,

  .btn-4:after {

    position: absolute;

    content: "";

    right: 0;

    top: 0;

     box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-4:before {

    height: 0%;

    width: .1px;

  }

  .btn-4:after {

    width: 0%;

    height: .1px;

  }

  .btn-4:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-4:hover:after {

    width: 100%;

  }

  .btn-4 span:before,

  .btn-4 span:after {

    position: absolute;

    content: "";

    left: 0;

    bottom: 0;

    box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-4 span:before {

    width: .1px;

    height: 0%;

  }

  .btn-4 span:after {

    width: 0%;

    height: .1px;

  }

  .btn-4 span:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-4 span:hover:after {

    width: 100%;

  }

   

  /*Hiệu ứng  5 */

  .btn-5 {

    width: 130px;

    height: 40px;

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

    background: rgb(255,27,0);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(255,27,0,1) 0%, rgba(251,75,2,1) 100%);

  }

  .btn-5:hover {

    color: #f0094a;

    background: transparent;

     box-shadow:none;

  }

  .btn-5:before,

  .btn-5:after{

    content:'';

    position:absolute;

    top:0;

    right:0;

    height:2px;

    width:0;

    background: #f0094a;

    box-shadow:

     -1px -1px 5px 0px #fff,

     7px 7px 20px 0px #0003,

     4px 4px 5px 0px #0002;

    transition:400ms ease all;

  }

  .btn-5:after{

    right:inherit;

    top:inherit;

    left:0;

    bottom:0;

  }

  .btn-5:hover:before,

  .btn-5:hover:after{

    width:100%;

    transition:800ms ease all;

  }

   

   

  /*Hiệu ứng  6 */

  .btn-6 {

    background: rgb(247,150,192);

  background: radial-gradient(circle, rgba(247,150,192,1) 0%, rgba(118,174,241,1) 100%);

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

  }

  .btn-6 span {

    position: relative;

    display: block;

    width: 100%;

    height: 100%;

  }

  .btn-6:before,

  .btn-6:after {

    position: absolute;

    content: "";

    height: 0%;

    width: 1px;

   box-shadow:

     -1px -1px 20px 0px rgba(255,255,255,1),

     -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,1),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.4),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);

  }

  .btn-6:before {

    right: 0;

    top: 0;

    transition: all 500ms ease;

  }

  .btn-6:after {

    left: 0;

    bottom: 0;

    transition: all 500ms ease;

  }

  .btn-6:hover{

    background: transparent;

    color: #76aef1;

    box-shadow: none;

  }

  .btn-6:hover:before {

    transition: all 500ms ease;

    height: 100%;

  }

  .btn-6:hover:after {

    transition: all 500ms ease;

    height: 100%;

  }

  .btn-6 span:before,

  .btn-6 span:after {

    position: absolute;

    content: "";

    box-shadow:

     -1px -1px 20px 0px rgba(255,255,255,1),

     -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,1),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.4),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);

  }

  .btn-6 span:before {

    left: 0;

    top: 0;

    width: 0%;

    height: .5px;

    transition: all 500ms ease;

  }

  .btn-6 span:after {

    right: 0;

    bottom: 0;

    width: 0%;

    height: .5px;

    transition: all 500ms ease;

  }

  .btn-6 span:hover:before {

    width: 100%;

  }

  .btn-6 span:hover:after {

    width: 100%;

  }

   

  /*Hiệu ứng  7 */

  .btn-7 {

  background: linear-gradient(0deg, rgba(255,151,0,1) 0%, rgba(251,75,2,1) 100%);

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

  }

  .btn-7 span {

    position: relative;

    display: block;

    width: 100%;

    height: 100%;

  }

  .btn-7:before,

  .btn-7:after {

    position: absolute;

    content: "";

    right: 0;

    bottom: 0;

    background: rgba(251,75,2,1);

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px rgba(255,255,255,.9),

     -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,.9),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.2),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-7:before{

     height: 0%;

     width: 2px;

  }

  .btn-7:after {

    width: 0%;

    height: 2px;

  }

  .btn-7:hover{

    color: rgba(251,75,2,1);

    background: transparent;

  }

  .btn-7:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-7:hover:after {

    width: 100%;

  }

  .btn-7 span:before,

  .btn-7 span:after {

    position: absolute;

    content: "";

    left: 0;

    top: 0;

    background: rgba(251,75,2,1);

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px rgba(255,255,255,.9),

     -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,.9),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.2),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-7 span:before {

    width: 2px;

    height: 0%;

  }

  .btn-7 span:after {

    height: 2px;

    width: 0%;

  }

  .btn-7 span:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-7 span:hover:after {

    width: 100%;

  }

   

  /*Hiệu ứng  8 */

  .btn-8 {

    background-color: #f0ecfc;

  background-image: linear-gradient(315deg, #f0ecfc 0%, #c797eb 74%);

    line-height: 42px;

    padding: 0;

    border: none;

  }

  .btn-8 span {

    position: relative;

    display: block;

    width: 100%;

    height: 100%;

  }

  .btn-8:before,

  .btn-8:after {

    position: absolute;

    content: "";

    right: 0;

    bottom: 0;

    background: #c797eb;

    /*box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);*/

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-8:before{

     height: 0%;

     width: 2px;

  }

  .btn-8:after {

    width: 0%;

    height: 2px;

  }

  .btn-8:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-8:hover:after {

    width: 100%;

  }

  .btn-8:hover{

    background: transparent;

  }

  .btn-8 span:hover{

    color: #c797eb;

  }

  .btn-8 span:before,

  .btn-8 span:after {

    position: absolute;

    content: "";

    left: 0;

    top: 0;

    background: #c797eb;

    /*box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);*/

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-8 span:before {

    width: 2px;

    height: 0%;

  }

  .btn-8 span:after {

    height: 2px;

    width: 0%;

  }

  .btn-8 span:hover:before {

    height: 100%;

  }

  .btn-8 span:hover:after {

    width: 100%;

  }

   

   

  /*Hiệu ứng  9 */

  .btn-9 {

    border: none;

    transition: all 0.3s ease;

    overflow: hidden;

  }

  .btn-9:after {

    position: absolute;

    content: " ";

    z-index: -1;

    top: 0;

    left: 0;

    width: 100%;

    height: 100%;

     background-color: #1fd1f9;

  background-image: linear-gradient(315deg, #1fd1f9 0%, #b621fe 74%);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-9:hover {

    background: transparent;

    box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);

    color: #fff;

  }

  .btn-9:hover:after {

    -webkit-transform: scale(2) rotate(180deg);

    transform: scale(2) rotate(180deg);

    box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);

  }

   

  /*Hiệu ứng  10 */

  .btn-10 {

    background: rgb(22,9,240);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(22,9,240,1) 0%, rgba(49,110,244,1) 100%);

    color: #fff;

    border: none;

    transition: all 0.3s ease;

    overflow: hidden;

  }

  .btn-10:after {

    position: absolute;

    content: " ";

    top: 0;

    left: 0;

    z-index: -1;

    width: 100%;

    height: 100%;

    transition: all 0.3s ease;

    -webkit-transform: scale(.1);

    transform: scale(.1);

  }

  .btn-10:hover {

    color: #fff;

    border: none;

    background: transparent;

  }

  .btn-10:hover:after {

    background: rgb(0,3,255);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(2,126,251,1) 0%,  rgba(0,3,255,1)100%);

    -webkit-transform: scale(1);

    transform: scale(1);

  }

   

  /*Hiệu ứng  11 */

  .btn-11 {

    border: none;

    background: rgb(251,33,117);

      background: linear-gradient(0deg, rgba(251,33,117,1) 0%, rgba(234,76,137,1) 100%);

      color: #fff;

      overflow: hidden;

  }

  .btn-11:hover {

      text-decoration: none;

      color: #fff;

  }

  .btn-11:before {

      position: absolute;

      content: '';

      display: inline-block;

      top: -180px;

      left: 0;

      width: 30px;

      height: 100%;

      background-color: #fff;

      animation: shiny-btn1 3s ease-in-out infinite;

  }

  .btn-11:hover{

    opacity: .7;

  }

  .btn-11:active{

    box-shadow:  4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.3),

                -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2),

      inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),

      inset 4px 4px 6px 0 rgba(0, 0, 0, .2);

  }

   

   

  @-webkit-keyframes shiny-btn1 {

      0% { -webkit-transform: scale(0) rotate(45deg); opacity: 0; }

      80% { -webkit-transform: scale(0) rotate(45deg); opacity: 0.5; }

      81% { -webkit-transform: scale(4) rotate(45deg); opacity: 1; }

      100% { -webkit-transform: scale(50) rotate(45deg); opacity: 0; }

  }

   

   

  /*Hiệu ứng  12 */

  .btn-12{

    position: relative;

    right: 20px;

    bottom: 20px;

    border:none;

    box-shadow: none;

    width: 130px;

    height: 40px;

    line-height: 42px;

    -webkit-perspective: 230px;

    perspective: 230px;

  }

  .btn-12 span {

    background: rgb(0,172,238);

  background: linear-gradient(0deg, rgba(0,172,238,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);

    display: block;

    position: absolute;

    width: 130px;

    height: 40px;

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    border-radius: 5px;

    margin:0;

    text-align: center;

    -webkit-box-sizing: border-box;

    -moz-box-sizing: border-box;

    box-sizing: border-box;

    -webkit-transition: all .3s;

    transition: all .3s;

  }

  .btn-12 span:nth-child(1) {

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px #fff9,

     -4px -4px 5px 0px #fff9,

     7px 7px 20px 0px #0002,

     4px 4px 5px 0px #0001;

    -webkit-transform: rotateX(90deg);

    -moz-transform: rotateX(90deg);

    transform: rotateX(90deg);

    -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;

    -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;

    transform-origin: 50% 50% -20px;

  }

  .btn-12 span:nth-child(2) {

    -webkit-transform: rotateX(0deg);

    -moz-transform: rotateX(0deg);

    transform: rotateX(0deg);

    -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;

    -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;

    transform-origin: 50% 50% -20px;

  }

  .btn-12:hover span:nth-child(1) {

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    -webkit-transform: rotateX(0deg);

    -moz-transform: rotateX(0deg);

    transform: rotateX(0deg);

  }

  .btn-12:hover span:nth-child(2) {

    box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

   color: transparent;

    -webkit-transform: rotateX(-90deg);

    -moz-transform: rotateX(-90deg);

    transform: rotateX(-90deg);

  }

   

   

  /* 13 */

  .btn-13 {

    background-color: #89d8d3;

  background-image: linear-gradient(315deg, #89d8d3 0%, #03c8a8 74%);

    border: none;

    z-index: 1;

  }

  .btn-13:after {

    position: absolute;

    content: "";

    width: 100%;

    height: 0;

    bottom: 0;

    left: 0;

    z-index: -1;

    border-radius: 5px;

     background-color: #4dccc6;

  background-image: linear-gradient(315deg, #4dccc6 0%, #96e4df 74%);

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px #fff9,

     -4px -4px 5px 0px #fff9,

     7px 7px 20px 0px #0002,

     4px 4px 5px 0px #0001;

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-13:hover {

    color: #fff;

  }

  .btn-13:hover:after {

    top: 0;

    height: 100%;

  }

  .btn-13:active {

    top: 2px;

  }

   

   

  /* 14 */

  .btn-14 {

    background: rgb(255,151,0);

    border: none;

    z-index: 1;

  }

  .btn-14:after {

    position: absolute;

    content: "";

    width: 100%;

    height: 0;

    top: 0;

    left: 0;

    z-index: -1;

    border-radius: 5px;

    background-color: #eaf818;

    background-image: linear-gradient(315deg, #eaf818 0%, #f6fc9c 74%);

     box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5);

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-14:hover {

    color: #000;

  }

  .btn-14:hover:after {

    top: auto;

    bottom: 0;

    height: 100%;

  }

  .btn-14:active {

    top: 2px;

  }

   

  /* 15 */

  .btn-15 {

    background: #b621fe;

    border: none;

    z-index: 1;

  }

  .btn-15:after {

    position: absolute;

    content: "";

    width: 0;

    height: 100%;

    top: 0;

    right: 0;

    z-index: -1;

    background-color: #663dff;

    border-radius: 5px;

     box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),

     7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),

     4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-15:hover {

    color: #fff;

  }

  .btn-15:hover:after {

    left: 0;

    width: 100%;

  }

  .btn-15:active {

    top: 2px;

  }

   

   

  /* 16 */

  .btn-16 {

    border: none;

    color: #000;

  }

  .btn-16:after {

    position: absolute;

    content: "";

    width: 0;

    height: 100%;

    top: 0;

    left: 0;

    direction: rtl;

    z-index: -1;

    box-shadow:

     -7px -7px 20px 0px #fff9,

     -4px -4px 5px 0px #fff9,

     7px 7px 20px 0px #0002,

     4px 4px 5px 0px #0001;

    transition: all 0.3s ease;

  }

  .btn-16:hover {

    color: #000;

  }

  .btn-16:hover:after {

    left: auto;

    right: 0;

    width: 100%;

  }

  .btn-16:active {

    top: 2px;

  }


  Chúc các bạn thành Công!
 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  2 nhận xét :

  Unknown nói...

  như này thì bấm vào có link đâu :<

  NTLRUBY nói...

  @ADMIN Chào bạn, này mình chỉ giơi thiệu button thôi nên không nói sâu vào liên kết, còn muốn có link thì bạn chèn vào như bình thường bạn nha.

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!